Zondag 12 juni | De Vervolgde Kerk | Open Doors

Deze zondag hebben we een kerkdienst in De Kiem met een spreker van Open Doors over de vervolgde kerk, met als thema ‘Familie van Jezus’.
Een Bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten: het lijkt vanzelfsprekend. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een Bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een strafkamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in het geheim in kleine groepen samenkomen.
De spreker vertelt tijdens de dienst wat christenvervolging inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel omlijst door verhalen van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen brengt de spreker een indrukwekkende boodschap over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.
Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n zestig landen. Meer informatie: www.opendoors.nl

Aanvang 10.00 uur in de Kiem.

Deze dienst is ook te volgen via onze livestream, maar zal vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie niet op het internet blijven staan. Dus het terugkijken van deze dienst is helaas dit keer niet mogelijk.  www.denieuwerank.nl/livestream

Collecte