Zondag 16 juni | Laat Uw Koninkrijk komen – Maak je geen zorgen?! | Geert van ‘t Veer

Zondag 16 juni | Laat Uw Koninkrijk komen – Maak je geen zorgen?! | Geert van ‘t Veer

Een leven waarin je je totaal geen zorgen maakt klinkt voor veel van ons vrijwel onmogelijk. Vroeg of laat zijn er allerlei zaken waar je bezorgd over kunt zijn. In dit gedeelte van de Bergrede (Mattheüs 6:25-34) daagt Jezus zijn volgelingen uit om de juiste prioriteiten te stellen. Richt je je vooral op tastbare dingen zoals eten, drinken en kleding? Je zult merken dat het vroeg of laat vergaat. Maar als je focus ligt op Gods Koninkrijk en de manier van leven die daarbij hoort, dan zul je ontdekken en steeds dieper beseffen dat God als een Vader voor je zorgt. Mooi om juist deze morgen brood en wijn met elkaar te delen en met het Avondmaal God te ontmoeten als Degene die in Jezus alles heeft gegeven voor ons. Hoe groter die realiteit voor ons is, hoe minder ruimte er overblijft voor allerlei angsten en zorgen in ons eigen hart.

Je bent van harte welkom voor muziek, inspiratie vanuit Gods Woord, samen vieren en elkaar ontmoeten!

We starten om 10:00 uur in De Kiem en online meekijken kan

via:  www.denieuwerank.nl/livestream