Zondag 17 december | Derde advent, we zijn op weg naar Kerst 2023 | Gerard Lock

Advent betekent ‘Komst’, de komst van de komende koning, de geboorte van Jezus Christus op aarde. Wordt het gedenken of beleven?  Gedenken en herdenken van dat wat is geweest of wordt het beleven van een nieuwe geboorte in ons persoonlijk leven?

We spreken in deze periode van advent over een overkoepelend thema: ‘God maakt een nieuw begin’. Geen herhaling van dat wat we al weten en bekend is, maar nieuw.

We lezen zondag een aantal verzen uit Lucas 1 (vers 5-20).

Er was een nieuw begin voor Zacharias (de Here gedenkt) in de aankondiging van de geboorte van Johannes (God is genadig), maar hij kon het maar moeilijk geloven.

Geloven wij nog in een nieuw begin?

Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! (Klaagliederen 3:23)

We starten om 10:00 uur in De Kiem en zijn online te volgen via  www.denieuwerank.nl/livestream