Zondag 24 maart | Palmzondag | Steve van Deventer

We kijken vanuit de een en twintigste eeuw terug naar de intocht van Jezus in Jeruzalem – grote opschudding in die tijd. Voor ons nu na zo veel jaren christendom een vervulling van een oud testamentische profetie vanuit Zacharia 9:9. In de tijd van Jezus echter waren er tweehoofdgroepen die het leven van de joodse gelovigen bepaalden; de Sadduceeën en de Farizeeën. De Sadduceeën geloofden niet in wonderen, er was niets tussen hemel en aarde. Het was hun taak het goedgelovige joodse leven te beschermen als een politieke beweging te midden van Romeinse overheersing. Niets moest die fijne balans verstoren. De Farizeeën waren de vromen die geloofden alles wat God in het verleden gedaan heeft en aanvaardden de geschriften – alleen dit was toen en nu leven ze midden in een nieuwe werkelijkheid. Hierbij paste Jezus niet in hun religieuze verwachtingen en voldeed hij niet aan hun verwachtingen. Zo herkenden zij niet Gods aanwezigheid en werk in hun tijd. Uitdaging voor ons is, om Gods werk, de vervulling van de schriften en de aanwezigheid van de Geest van Christus te ontdekken ook midden in het gewone leven hier en nu. Waar is de aanwezigheid van God te midden van een wereld met zo veel pijn, ellende en nood. 

We zien er naar uit om u en jou te ontmoeten in De Nieuwe Rank.

We starten om 10.00 uur in De Kiem en zijn online te volgen via www.denieuwerank.nl/livestream