Zondag 3 december | Een nieuw begin | Dineke van der Meer

Zondag gaan we met elkaar de adventsweken in. Het woord advent komt van het Latijnse ‘adventus’ wat ‘komst’ of ‘de komende’ betekent. God komt naar ons toe. In de geboorte van Jezus herkennen we de menswording van God in de wereld. Met Zijn komst heeft Hij een nieuw begin gemaakt. Daar gaan we de komende adventsweken met elkaar over nadenken.

Van harte welkom om mee te vieren, te zingen en meer van Gods plan te ontdekken!

We starten om 10:00 uur in De Kiem en zijn online te volgen via  www.denieuwerank.nl/livestream