We zullen een gedeelte lezen uit Johannes 21 de verzen 15-18.

Jezus vraagt daar aan Simon Petrus of hij Jezus onvoorwaardelijk liefheeft.

In het Grieks wordt daar het woord ‘agapè’ gebruikt in de betekenis van ‘onvoorwaardelijke liefde’.

Simon Petrus antwoordt op die vraag van Jezus met: ‘Here U weet dat ik U liefheb’.

Hier wordt in het Grieks het woord ‘phileo’ gebruikt in de betekenis van ‘algemene liefde’.

Verwacht Jezus van Simon Petrus en ook van ons onvoorwaardelijke liefde?

Is dat voor ons als mensen niet te hoog gegrepen? Wij komen dan misschien ook niet verder dan de algemene liefde (phileo).

Drijft Jezus Simon Petrus met deze vraag (tot driemaal toe) niet in de hoek? Hij had Jezus immers ook driemaal verloochend?

Veel vragen waarop zondag hopelijk antwoorden komen.

U kunt thuis ook het gedeelte lezen uit Johannes 21 de verzen 1-14 over ‘de wonderbare visvangst’ en de samenhang met het bovengenoemde is prachtig!

Welkom in De Kiem aanvang 10:00 uur of online
via www.denieuwerank.nl/livestream  

Scan de QR code.