Zondag 8 oktober | Ons de schepping toevertrouwd

Deze zondag heeft projectteam Groene Kerken het initiatief genomen om PGG breed aandacht te geven aan Gods schepping. Vanwege de Bazar hebben we geen beschikking over De Kiem, maar kunnen we nog steeds volop kerk-zijn met elkaar! En met aandacht voor de schepping geeft dat een prachtige kans om daar niet alleen over te spreken, maar om de natuur ook echt op te zoeken. We zullen buiten op verschillende plekken en binnen bij de Vineyard bij elkaar komen voor een korte overdenking, vragen om wandelend over in gesprek te gaan en ruimte voor ontmoeting met elkaar. Houd voor praktische informatie verdere berichtgeving via de app en nieuwsbrief in de gaten. 

Naast deze ochtendinvulling is iedereen ’s avonds om 19:30 uur welkom in De Kiem bij The Chapel; een plek van rust met ruimte voor aanbidding, gebed en ontmoeting. Samen zijn we de kerk en we zien ernaar uit om weer meer onder de indruk te raken van de schoonheid van de natuur en Gods hart voor Zijn schepping.